Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Berx Albert

Albert "Berke"
Berx
Hasselt
echtgenoot van wijlen Christine Heynen (†2008)
Geboren te Hasselt op 12 april 1935 en er zachtjes ingeslapen in Woon– en Zorgcentrum HogeVijf (Campus Banneux) op donderdag 10 juni 2021.
Begrafenis
et afscheid, gevolgd door de crematie te Hasselt, zal plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt op zaterdag 19 juni 2021 om 13.30 uur in beperkte kring. (U kan de plechtigheid live volgen via de livestream) Nadien zetten we de urne van Berke te rusten bij zijn echtgenote Christine in het columbarium op de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.
Begroeting
Afscheid van Berke in aanwezigheid van de familie kan genomen worden in het uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt op vrijdag 18 juni van 19 tot 20 uur. (Het dragen van een mondmasker is verplicht.)
Condoleren
Bloemen bestellen