Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Bozhkov Asen

Asen
Bozhkov
Hasselt / Perushtitsa Bulgarije
echtgenoot van Aliana Boshkov
Geboren te Perushtitsa (Bulgarije) op 3 juni 1966 en zachtjes ingeslapen in het Jessa ziekenhuis (Campus Salvator) te Hasselt op woensdag 24 juni 2020.
Begrafenis
Een afscheidsviering in de orthodoxe gemeenschap van Perushtitsa te Bulgarije zal plaatshebben tijdens een kerkdienst op donderdag 2 juli 2020 om 11 uur. Nadien leggen we Asen te rusten op de begraafplaats van zijn geboortedorp Perushtitsa te Bulgarije.
Begroeting
Afscheid van Asen kan genomen worden in het uitvaartcentrum Beutels Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt na telefonische afspraak via 011/.965.964 en dit tot maandag 29 juni 2020. Aan zijn vrienden hier vragen wij een kaarsje te branden om in gedachten bij Asen te zijn.
Rouwbrief Condoleren
Bloemen bestellen
Condoleren
Bloemen bestellen