Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Parasto Khaliqyar

Parasto
Khaliqyar
Alken
echtgenote van Amanullah Khaliqyar en mama van Besmellah, Mastora en Marzia.
Geboren te Thamas Baghlan (Afghanistan) op 10 juli 1979 en overleden in het Jessa ziekenhuis (Campus Salvator) te Hasselt op vrijdag 20 april 2018.
Begrafenis
De afscheidsplechtigheid en de laatste islamitische gebeden zullen plaatshebben in de aula Chrysant van het crematorium Antwerpen, op dinsdag 24 april 2018 om 13 uur. Samenkomst en laatste groet in het Crematorium Antwerpen Jules Moretuslei 2, 2610 Antwerpen om 12.45 uur. Nadien zullen we Parasto te rusten leggen op het Islamperk van de begraafplaats Schoonselhof, (Krijgsbaan) te Antwerpen om 14.00 uur.
Begroeting
Afscheid van Parasto, kan genomen worden in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, na telefonische afspraak 011/.965.964.
Rouwbrief Condoleren
Bloemen bestellen
Condoleren
Bloemen bestellen