Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Masset Maurice

Maurice
Masset
Hasselt
weduwnaar van Julia Knuts
Geboren te Paal op 9 februari 1928 en zachtjes ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum Salvator te Hasselt, op zondag 3 februari 2019.
Begrafenis
De crematie te Hasselt en de asverstrooiing samen met zijn echtgenote Julia zal na de begroeting in intieme familiekring plaatsvinden op de begraafplaats (Zwartvennestraat) te Kiewit.
Begroeting
Afscheid van Maurice in aanwezigheid van de familie, kan genomen worden in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, op donderdag 7 februari 2019 van 12 uur tot 13 uur.
Condoleren
Bloemen bestellen