Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Meesters Paula

Paula
Meesters
Hasselt
echtgenote van wijlen José Nysten (†1994)
Geboren te Beverst op 27 januari 1929 en zachtjes ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum Katharinadal te Hasselt op woensdag 8 april 2020.
Begrafenis
Conform de overheidsrichtlijnen omtrent het Coronavirus zal de uitvaartceremonie, voorafgegaan door de crematie, plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum Beutels op woensdag 15 april 2020 om 14 uur in beperkte familiekring. (U kan de plechtigheid mee volgen via de live stream).
Begroeting
Afscheid van Paula kan genomen worden in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, na telefonische afspraak via 011.965.964. Mogen wij vragen aan kinderen, ouderen en zieke mensen om niet aanwezig te zijn bij het afscheid. U kan steeds telefonisch of online de familie condoleren. Het geven van bloemen als woordeloze troost of een kaartje sturen zal voor hen de pijn verlichten bij dit extra verdriet.
Condoleren
Bloemen bestellen