Volg live de uitvaart van uw dierbare op afstand, via onze live streaming : ga naar rouwberichten klik hier op de naam van uw dierbare en klik dan op live stream

Smeets Germaine

Germaine
Smeets
Hasselt
echtgenote van wijlen Hippolyte Feytongs (†1977)
Geboren te Brussel op 30 juni 1924 en zachtjes ingeslapen in het Jessa Ziekenhuis ( Campus Salvator) te Hasselt op donderdag 30 januari 2020.
Begrafenis
De laatste gebeden, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zullen plaatsvinden in de aula van Uitvaartcentrum Beutels op donderdag 6 februari 2020 om 11 uur. Samenkomst in het Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, om 10.45 uur. Nadien leggen we Germaine te rusten in het familiegraf bij haar echtgenoot Hippolyte op de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.
Begroeting
Afscheid van Germaine kan genomen worden in aanwezigheid van de familie bij Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt, op woensdag 5 februari 2020 van 19 tot 20 uur.
Condoleren
Bloemen bestellen