Voorafregeling & nazorg

In de loop der jaren is de taboesfeer rond de dood aan het verdwijnen, en denkt men er meer aan om zijn of haar uitvaart op voorhand te regelen.

Voor sommigen kan dit misschien raar klinken maar als we naar de ons omliggende landen kijken is dit een normaal iets. Ook wij merken dat er ieder jaar meer en meer personen alles op voorhand willen regelen zoals hij of zij dit wil, deels om de nabestaanden wat te sparen en om zeker te zijn dat alles uitgevoerd zal worden volgens hun wensen.

Voorafregeling

U kan gewoon de uitvaartwensen op voorhand te kennen geven bij ons in het uitvaartcentrum. Wij zorgen dan dat dit mooi op papier komt te staan, waarvan u dan enkele kopijen meekrijgt om in uw huwelijksboekje te bewaren of om aan familie of vertrouwenspersonen te geven.

Voorafregeling met koopsom/spaarplan:

U kan ook je uitvaartwensen regelen en op voorhand betalen. Hier werken we dan samen met enkele financiële instellingen (Corona Direct & Axa) die dan garant staan voor de latere uitbetaling en een indekking tegen een eventuele meerprijs door indexaanpassing.
U kan het bedrag in één keer betalen en dan spreekt men over een koopsom, die u onmiddellijk de garantie geeft dat bij een eventueel overlijden het bedrag wordt uitgekeerd.

U kan het via maandelijkse afbetaling doen en dan spreekt men over een spaarplan, want niet iedereen heeft het geld voor een uitvaart zomaar klaarliggen. Voor een kleine maandelijkse bijdrage dekt u de begrafeniskosten voor u en uw gezin.

Door voor één van deze 2 opties te kiezen bespaart u uzelf en uw nabestaanden voor een eventuele financiële schok na een overlijden. Dit is ook de reden dat steeds meer personen voor deze formules kiezen.

Nazorg

Wij weten maar al te goed dat er na een uitvaart nog heel wat geregeld moet worden, ook dan kan u nog op ons blijven rekenen! Het verdriet dat een overlijden met zich meebrengt kunnen wij voor u helaas niet wegnemen, maar bij al de rest kunnen we u wel helpen.

Gids Nazorg: “Wat te doen na overlijden”

U krijgt van bij de regeling van de uitvaart onze Gids Nazorg aangeboden. In deze handige gids informeren we u over alle praktische zaken die na de begrafenis nog allemaal geregeld moeten worden. Want na het overlijden van een familielid zal u heel wat administratieve en financiële instellingen op de hoogte moeten brengen. Denk alleen al maar aan de notaris, de bank, de verzekeringsmaatschappij en de leveranciers van gas, water en elektriciteit.

De nazorgconsulent

Als het geheel voor allemaal te veel is, kunnen wij voor u indien u dit wenst een eigen persoonlijke assistent aanbieden die u dan bijstaat bij alle administratie. Deze gekwalificeerde consulenten zullen u met de afwikkeling van alle financiële en administratieve taken met raad en daad bijstaan.
Deze consulenten kunnen u zelfs in contact brengen met andere partijen zoals rouwtherapeuten en allerlei adviseurs.
Voor meer informatie omtrent de voor- en nazorg kan u ons steeds vrijblijvend contacteren op info@uitvaartcentrumbeutels.be of in een van onze uitvaartcentra na een telefonische afspraak.

Nieuw onze vaste Nazorgconsulent Kristof

deze komt bij u langs na elke uitvaart en doet afhankelijk van uw wenst volgende stappen

  • Hij legt u uit en overloopt met u wat er moet gebeuren van administratie na overlijden.
  • Hij voert alle administratieve handelingen die nodig zijn voor u uit (denk maar aan stopzetten nutsmaatschappijen, telecom, verzekering,
    binnen sturen of veranderen van nummerplaten, stopzetten huurcontracten, Pensioenkas, ziekenkas enz .....)
  • Hij vraagt voor u de attesten van erfopvolging op en doet uw volledige aangifte van nalatenschap en successierechten.

Deze service wordt u door uitvaartcentrum aangeboden en zit mee in de formaliteiten en bemiddelingen die bij een overlijden horen.

Zo hoeft u ook na het overlijden niets meer te doen en kan u rustig het verlies van uw dierbare verwerken.