Vragen

Het “administratief” beëindigen van een mensenleven is en blijft een vervelende zaak waar een heleboel emoties aan te pas komen. Daarom ontvangt iedere familie van ons na de uitvaart een infogids met daarin heel wat informatie over de administratieve gevolgen wanneer iemand overlijdt.

Uiteraard kunnen wij u als bezoeker ook zo een gratis gids bezorgen.

Mogen wij een begrafenisondernemer kiezen die niet in onze gemeente woont?

Ja, er is hieromtrent geen enkele beperking. De familie duidt zelf een ondernemer aan waarvan zij vindt dat die het best hun wensen kan vervullen. Veelvuldig verzorgen wij uitvaarten buiten de gemeentes waar onze funeraria zijn. De tijd waarin we leven brengt met zich mee dat de mensen mondiger zijn, men kiest bewuster met wie men samenwerkt. Men vraagt een bepaalde stijl, hoge kwaliteit en een open communicatie. Men vraagt een begrafenisondernemer die is meegegaan in zijn tijd.

Kan ik mijn uitvaart al op voorhand regelen en zijn er mensen die dit doen?

Ja er zijn beslist mensen die dit doen, maar toch niet heel vaak. Het gebeurt wel steeds meer. Het inwinnen van informatie op voorhand is nooit onverstandig. Er zijn geen geheimen, vraag gerust wat in u opkomt. De huidige generatie zal dit steeds meer gaan doen. De mensen die deze stap maken zullen zeker niet voor verrassingen komen te staan.

Kunnen we de asurne mee naar huis nemen?

Vanaf 1 juli 2004 kan u de as of een gedeelte van de as van familieleden in de eerste graad mee naar huis nemen. Voor alle duidelijkheid, het gaat om de as van uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), adoptieve kinderen, adoptieouders, broers en zussen van de overledene. Hiervoor dient u een modelverklaring in te vullen.
De afgifte van de as zal door het crematorium gebeuren.

Is een uitvaartdienst duur en wat kost het dan?

Dit is een vraag die veel mensen bezighoudt en waar veel spannende verhalen over bestaan. In principe bepaalt uzelf de prijs van een uitvaart. Iedere uitvaartondernemer heeft een aantal vaste tarieven en kosten die iedereen betaalt, ongeacht hoe groot of klein de uitvaart is. Deze tarieven liggen min of meer op hetzelfde niveau, afhankelijk welke service er wordt geleverd. De verschillende “variabelen”; welke kist, welk rouwdrukwerk (en hoeveel), een crematie, de koffietafel (en hoeveel), de grafsteen en bloemen bepalen de uiteindelijke prijs. Deze keuzes heeft uzelf volledig in de hand en u mag er ten alle tijden naar vragen.

Als uitvaartondernemer zien wij het wel als onze taak al deze kosten te verzamelen en te betalen. Het is niet prettig voor u als uzelf al deze instanties moet afgaan en/of betalen. Zo kan u achteraf ook een overzichtelijk factuur afleveren aan de registratie voor successierechten. Dit maakt het toch een stuk makkelijker.

Is een crematie beterkoop dan een begrafenis?

Men zou denken dat een crematie beterkoop is dan een traditionele begrafenis.
Inderdaad: een crematie op zich is niet zo duur. Maar er komt meer bij kijken: de urne, bijzetting of begraving met eventuele concessie, eventueel kleine urnenveldsteen, de extra uren van het personeel en extra verplaatsingen.
Je hebt uiteraard wel geen groot grafmonument nodig.

Moet de overledene onmiddellijk overgebracht worden naar een rouwcentrum?

Neen, de familie maakt zelf de keuze of hij/zij één of meerdere dagen thuis blijft.
Bij opbaring van de overledene thuis voor langere tijd moeten er wel specifieke maatregelen getroffen worden.

Mogen we zelf de overledene verzorgen, helpen kisten, de kist in de kerk dragen en in het graf laten?

Hier speelt enkel de soepelheid van de uitvaartverzorger een rol.
Indien u zo uw verlies beter kan verwerken, moet u dat gewoon melden.

Kan de overledene begraven worden in hetzelfde graf als zijn of haar partner?

Iedere gemeente heeft een eigen reglement voor hun begraafplaats. Zo kan het best dat dit in de ene gemeente wel mag en in een andere gemeente niet. Meestal moet dit worden voorzien bij de partner die het eerst overlijdt. Vraag het ons, wij zullen u helpen.

Moeten wij een notaris contacteren om het nalatenschap aan te geven?

Neen, dit is niet verplicht. Het is wel aangewezen bij een aangifte met onroerende goederen dit wel te doen, daar eigendomstitels van eigenaar veranderen.

Wanneer wordt onze bankrekening geblokkeerd?

Bij melding van het overlijden worden de bankrekening van de overledene en de gezamenlijke rekeningen van de echtgenoten onmiddellijk geblokkeerd. De begrafeniskosten en de kosten van de laatste ziekte kunnen echter altijd betaald worden mits voorlegging van de facturen.

Indien u nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren.